Linki

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny GOROLSKI ŚWIĘTO - http://www.gorolskiswieto.cz/

Kapela NOWINA - http://www.nowina.info/

Súbor ORAVAN - http://www.fsoravan.sk/indexSK.html

Chór GOROL - http://www.gorol.cz/

Zespół ISTEBNA - http://ozespoleistebna.blog.onet.pl/

Zespół KONIAKÓW - http://www.koniakow.fr.pl/

Zespół GOROLE - http://www.gorole.eu/

Kapela LIPKA - http://lipka.ic.cz/

Zespół BYSTRZYCA - http://www.bystrzyca.cz/

Zespół OLDRZYCHOWICE - http://www.zt-oldrzychowice.cz/

Zespół SUSZANIE - http://www.suszanie.zde.cz/

Zespół BŁEDOWIANIE -  http://bledowianie.org/index.php

Zespół OLZA - http://zpitolza.info/